top of page
  • Foto van schrijverLa Pol

Krachtige tools voor meer zelfvertrouwen


Zelfvertrouwen voor vrouwen

Je hebt fantasie nodig om de realiteit aan te kunnen”, las ik ergens. Dat resoneerde meteen, zowel vanuit mijn eigen levensverhaal als vanuit mijn magische coach aanpak voor vrouwen met een missie. Inmiddels coach ik toch al een aantal jaren, dan begin je patronen te ontdekken. Een van de hardnekkigste patronen in een vrouwenleven is, kort door de bewustzijnsbocht gezegd, een gebrek aan zelfvertrouwen. In deze diepzielduik reik ik je een krachtig medicijn aan.

In mijn sprookjespraktijk pas ik meerdere technieken en tools toe om bewustwording op gang te brengen, trauma op te ruimen, talenten boven water te krijgen, verborgen potentieel te ontsluiten en de missie te helpen duiden. Maar mijn favoriete, leidende instrument – buiten mijn door de wilde wol geverfde intuïtie - is toch echt het Talentenspel van Willem Glaudemans – met als co-creators Willem Hanhart en Michèle Wattel. Meer dan 150 vrouwen heb ik er al mee in aanraking gebracht via bijna 50 volledige trajecten, 2 mystieke reizen en een 10-tal trainingen, workshops, masterclasses en retreats voor één dag. Het spel blijft boeien en verrast me telkens weer, vanwege de diepte, de symbolentaal, de rijkdom van de onderliggende (spirituele) theorieën en filosofieën en het resultaat: de herboren vrouw. Hoe meer klanten en intervisie ik heb, hoe dieper mijn liefde voor dit vindingrijke, verbeeldingsvolle instrument, dat in de basis werkt met 85 archetypen, een koning/koningin en de Ziel. Wanneer je vanuit de Ziel contact maakt met je archetypische talenten vindt er een energetische shift plaats. Het is onbeschrijflijk wanneer dit gebeurt en wie het heeft ervaren, zal dit beamen. Er komen diep verborgen stukken uit het onbewuste aan het licht, die een nieuw perspectief bieden, een fysieke sensatie creëren en ruimte in het gevoel.

 
De basis voor het Talentenspel is geïnspireerd op twee systemen van Jung. Via de archetypeleer van Jung brengt het spel ons in contact met het collectieve onderbewuste. Jung ontwikkelde ook de 4 psychologische typen (denken, voelen, waarnemen, intuïtie), die inmiddels wijdverbreid ingezet worden in allerlei persoonlijkheidstesten. De persoonlijkheidsleer van Jung correspondeert met de vier elementen (plus het vijfde) uit twee andere spirituele stromingen: het sjamanisme en de heksenleer. Tot slot herken je in het Talentenspel ook het Tibetaanse Levenswiel, de Kabbalah, de Tarot, de Astrologie/Numerologie en de Reis van de Held (Joseph Campbell). De basistechnieken onder het Talentenspel zijn voice-dialogue (methode uit de psychotherapie) en imaginatie.
 

Het Zelf Voordat ik je een aantal krachtige methodes aanreik om je zelfvertrouwen te vergroten, wandelen we eerst het begrip in: wat ís zelfvertrouwen eigenlijk en waarom worstelen zoveel vrouwen hiermee? Over de achtergrond en oorzaak ervan kan ik heel kort zijn: onze herstory, een geschiedenis van eeuwenlange onderdrukking van het vrouw-mogen-zijn. Zelfvertrouwen heeft verder twee essentiële ingrediënten: het zelf en het vertrouwen. Laten we eerst het ‘zelf’ eens ontrafelen. Het talentenspel leert me dat 'het zelf' nogal divers is. Je zou de mens kunnen vergelijken met een puzzel. We kennen en definiëren ons ‘zelf’ aan de hand van slechts een aantal puzzelstukjes, en die kunnen per persoon verschillen. Die enge definitie van het zelf is de reden dat, zodra er iets in ons verandert en we ons minder goed voelen, we zeggen, ‘ik ben mezelf niet’.Het Ware Zelf is echter imMens en eindeLoos, het is de puzzel die compleet is. Het Ware of Hogere Zelf is in het Talentenspel onderdeel van de Ziel. De Ziel bestaat in het spel uit 3 delen: het Innerlijke Kind, de Wijze en het Zelf. Daarnaast is er het Bewuste Ik, of het Ego, in de vorm van de Koning(in) en dan heb je nog de talenten; dit zijn je bepalende innerlijke delen. Deze kunnen met elkaar in conflict zijn, omdat jij als Koning(in) de voorkeur geeft aan het ene deel van jezelf boven het andere. De niet-geaccepteerde delen onderdrukken we, en zo raken ze vervormd; ze komen in de schaduw terecht, het zijn de ontbrekende puzzelstukjes. Er is dus als het ware een ‘klein zelf’ en een ‘groot zelf’, of een ‘lager zelf’ en een ‘hoger zelf’. Dit mag je zien zonder waardeoordeel; het heeft meer betrekking op de positie van waaruit je kijkt, voelt en luistert. Meestal als we het hebben over ‘zelfvertrouwen’, dan spreken we onbewust vanuit het kleinere zelf, ons ego. Dat ego is belangrijk en nodig maar als het beschadigd is, is het geen betrouwbare bron om veel zelfvertrouwen uit te halen. Als dat ons doel is, moeten we een aantal treden hoger klimmen op de bewustzijnsladder - of juist dieper in de onderbewustzijnsbuidel tasten waar we toegang hebben tot het collectieve zelfvertrouwen. De Ziel Als er één bron is die ons Zelfvertrouwen kan geven, is het de Ziel. De Ziel heeft weinig issues, mits er voor het innerlijke kind wordt verzorgd. Daar kunnen wij invloed op uitoefenen door innerlijk kind werk. Daarnaast is het belangrijk ons niet te identificeren met ons lichaam, onze gevoelens, onze gedachten en innerlijke delen. Wij zijn het VAT of de Ziel waardoorheen alles werkzaam is, oftewel: grenzeloos bewustzijn, dat in wezen alle vormen kan aannemen. Door bewust te Zijn kom je in contact met je diepe, ware Zielenzelf. Er zijn vele wegen naar Rome, dus ook naar onze Ziel. Zie hieronder de rijke lijst met tools die je kunt inzetten om in contact te komen met je Ziel. In het Talentenspel zet ik - op één na - al deze instrumenten in. Het gaat er in het leven niet om dat we ons continu goed voelen, het gaat erom DAT WE GOED VOELEN. Gevoel is de taal van de Ziel, daarom kan muziek zo diep raken. Beelden spreken ook directer tot de Ziel dan woorden, maar dat ligt ook weer aan je blauwdruk of pinkprint; de print die op jouw puzzel te zien is wanneer deze gelegd is. Juist daar geeft het Talentenspel inzicht in, het helpt je te begrijpen wie je ten diepste bent en hoe jouw Ziel zich uitdrukt. Zoals ik al zei, het Talentenspel is mijn favoriete instrument, al zou het zonder mij - als spelbegeleider en coach - 'niets' zijn. Uiteindelijk is het mijn Ziel die me naar het Talentespel geleid heeft en mijn Koning en Koningin die er, met hulp van al haar talenten, mee kan werken op de manier waarop ik dat doe. Tools zijn behulpzaam en kunnen je helpen op jouw persoonlijke, professionele en spirituele pad. Maar soms, als het even tegenzit en we niet lekker in ons vrouwelijke vel zitten, is gewoon even 'instorten' - oftewel voelen en laten zijn - alles wat er nodig is om weer bij jeZelf uit te komen.

 

Magische mix

Blaken van zelfvertrouwen

Het spelen van het Missie- en Talentenspel pas ik toe vanuit een magische mix van technieken die je leiden naar je Ware Zelf, zodat je daarop kan gaan Vertrouwen:

  • Innerlijk kind werk (trauma werk)

  • Moederlijn- en voorouderopstellingen (systemisch werk)

  • Schaduwwerk (onderdrukte gevoelens bevrijden, criticus temmen)

  • Positieve affirmaties of self-talk (innertalk)

  • (Licht) Adem- en lichaamswerk (inclusief stembevrijding

  • Plantmedicijn (omzeilt de neo-cortex) - hier werk ik niet mee

 

Let's rock & soul!

  • Wil je laagdrempelig kennismaken met mij en het spel? Boek dan een Talentreading.

  • Leef je intuïtief en voel je een JA, boek dan een afspraak om het volledige Talentenspel te komen spelen.

  • Heb je al een traject doorlopen? Kom dan een koetsopstelling doen! Verdiepend, verrassend, verruimend.

 

Comments


bottom of page