top of page
  • Foto van schrijverLa Pol

Omgaan met het onbekende


Heb jij moeite met onzekere situaties? Zou je het liefst nú antwoord hebben op al jouw levensvragen? Vind je nieuwe dingen spannend genoeg om ze liever nog wat uit te stellen? Dan zou jij enorm gebaat zijn bij een dieper contact met het archetype van de Mystica. Er zijn meerdere manieren om te dealen met onzekerheid. Hoe doet Mystica dat? Wat levert het contact met haar – of de mannelijke variant Mysticus - op? Wat hebben Mystici in huis zodat jij thuis kan komen in onzekerheid en niet-weten? Wonderbewustzijn Voordat ik dieper inga op ‘Mystica’ is het handig om te weten wat archetypes zijn en welke rol ze hebben in het Talentenspel. Ik gebruik een voorbeeld: als ik het woord ‘moeder’ zeg, heb jij daar meteen een beeld en een gevoel bij. De oorspronkelijke (oer-)moeder is onder meer liefdevol, zorgzaam, voedend, gevend en beschermend. Dat is hier zo maar ook in Afrika en Azië. Dat was in de Middeleeuwen zo maar ook nu nog, en dat zal over duizend jaar nog zo zijn. Een archetype verwijst dus naar een oeroude oorspronkelijke energie. Die energie die is er en die kan door iedereen heen stromen, ongeacht herkomst, leeftijd of geslacht. Het kan zijn dat jouw persoonlijke ervaring met je moeder anders was. Dat betekent in termen van het Talentenspel meestal dat er iets ‘hersteld’ of ‘rechtgezet’ mag worden. Het mooie is dat wij ook allemaal toegang hebben tot dat oeroude energieveld van archetypen. Dus al had jij een narcistische moeder, dan nog kun je contact maken met een hele diepe ervaring van liefde en zorgzaamheid. Wanneer je die gevoelens ontvangt vindt er heling plaats en kom je dichterbij de oorspronkelijke energie van moeder. Daarna kun je die moederlijke warmte aan jezelf en anderen gaan geven. Archetypen zijn een poort naar je (W)onderbewustzijn. Via het Talentenspel ga je ermee in gesprek om zo kennis over jezelf te ontsluiten en die energetisch te integreren. Er zijn ontelbare archetypen zoals vader, ziel, boom, koning(in), ridder, toneelspeler, muzikant, gids, begeleider, sjamaan, heks, zigeunerin, priester, kok, kunstenaar, duivel en ga zo maar door. Het Talentenspel werkt met 85 archetypen die symbolisch dienst doen als talenten. Die talenten kun je zien als wezenlijke delen van jezelf. Zo wezenlijk dat 12 van die talenten (en eventueel sub talenten) jouw blauwdruk of pinkprint vormen. Die pinkprint onthult wie jij als persoon bent, wat je in de basis nodig hebt, hoe jij ruimte geeft en neemt, waar je passie en je compassie liggen en wat je hier als ziel komt doen (levensmissie). Je leert je ware zelf kennen en word je bewust van een veel mooiere magische JIJ dat ik het Sprookjeszelf noem. Eeuwige zoektocht Het is niet 1, 2, 3 onder woorden te brengen wat er bij mij gebeurde toen in 2018 de archetypische betekenis van de Mystica doordrong. Het was groots kan ik je vertellen, mijn leven viel op de plek en er viel een zware last van mijn schouders! Alles wat ik had meegemaakt kreeg ineens betekenis. Mijn leven voelde niet meer als een ‘mislukking’, wat ik onbewust nog met me meedroeg vanuit een burn-out op mijn 28ste - achteraf gezien al veel langer. Mijn leven was ook geen losse verzameling ervaringen meer, horende bij ‘die eeuwige’ zoektocht waarvan ik nooit genoeg leek te krijgen. De Mystica gaf betekenis aan mijn HELE leven. Het was magical en mindblowing! Mijn eigen, directe dialoogervaring met dit talent was dat ook. #mysticblowing In het begin van mijn (t)overgang kwam ik weer terecht in twijfel en niet-meer-weten. Onder invloed van de oude mannelijke – hoofd – energie was ik obsessief op zoek naar antwoorden op wezenlijke levensvragen. Mystica bleek helemaal niet geïnteresseerd in de antwoorden! Zij was degene die zich afvroeg, ‘Wat de dieperliggende reden was waarom ik toch zo naarstig op zoek was, en wat zocht ik nu eigenlijk!?’. Het antwoord: zekerheid, weten, controle. Door die bewustwording kreeg mijn zoektocht ineens de juiste focus. Het ene kwartje na het andere viel, want surprise... zekerheid bestaat niet. 'Maar als zekerheid niet bestaat, bestaat onzekerheid misschien ook wel niet', dacht mijn Filosoof. En zo geschiedde dat ik een totaal andere blik ontwikkelde op het hele concept, wat weer leidde tot een soort geruststellende en zelfs heuglijke ervaring. Ik kon voor het eerst opwinding voelen bij nieuwe dingen!

Overgave Mystica is - dus - de metablik, de stille getuige, de scherpe observator en de verrassend goede vragensteller die me boven de dingen uittilt, en daardoor met de neus midden in de materie duwt. Ze maakt alles glashelder en helpt me te relativeren. Ik moest zo om mezelf lachen toen ik vanuit haar ogen naar 'mijn zoekende, zuchtende zelf' keek. De belangrijkste manier waarop zij en andere mystici dealen met het onbekende is door erin op te gaan. Mystici hebben de gave van overgave! Zij omarmen onzekerheid niet alleen, ze koesteren het niet-weten. Dat heeft een hoop voordelen.

  1. Wie zich kan overgeven aan dat wat zij (of hij) nog niet weet, bespaart zichzelf een hoop gevoelens van stress, frustratie en onmacht.

  2. Als je je afvraagt, ‘of die eeuwige zoektocht ooit ophoudt’, dan heb je met zeer grote waarschijnlijk een Mystica, Alchemist, Pelgrim, Zwerver of Onderzoeker in je pinkprint. Voor deze archetypes is niet-weten de perfecte ingang voor wezenlijk - en dus kwetsbaar - (W)onderzoek. Dat brengt weten (kennis vanuit de eigen ervaring) naar boven dat je in staat stelt te transformeren en transmuteren.

  3. Tot slot staat mystiek garant voor Wonderen en onverwachte bewustzijnsverruimende ervaringen. Hierdoor ontwikkel je spirituele kwaliteiten die 'hart' nodig zijn om je staande te houden temidden van chaos, onrust, ziekte, dood en geweld.Toptalent Mystica is mijn toptalent, en als zodanig begrijp ik veel dingen over mezelf beter sinds ik haar ken. Ik wist als kind al wat mensen onbewust dreef, zonder dat ze dit zelf wisten. Ik kon het verborgene zien, horen en voelen: ik ben helderhorend en heldervoelend. Aan de klank van iemands stem, de lichaamstaal en de woorden die zij (niet) uitspreekt, kan ik wezenlijke informatie halen. Bovendien heb ik een uitstekende intuïtie ontwikkeld dankzij mijn verbinding met Mystica. Juist door vaak het onbekende op te zoeken en het nieuwe aan te gaan heb ik me intuïtief – al wetend - ontwikkeld. Daardoor doorzie ik dingen snel, zowel mensen als situaties als patronen. Als Vroedvrouw/Begeleider/Coach kan ik mijn toptalent helemaal leven en ontwikkelen. Het voelt voor mij niet als werk! Tot slot hou ik van de symbolische taal van de mystiek, ze kan erg cryptisch zijn. Dromentaal, beeldtaal, iconografie, poëzie en puzzels, het zijn manieren waarop Mystica graag communiceert. Ik hou van het ontcijferen van dingen, van verrast worden door het leven en van verwondering. Je kunt je voorstellen dat ik inmiddels dol ben op dit talent, ik ben ‘Weg van Mystica’ en zij is Mijn Weg. Mijn Levenspad en -Partner. Mijn Soulmate en Soulsister. Wanneer ik er voor dit talent kan zijn en de kwaliteiten die zij meebrengt kan ontvangen, hoef ik zelf niet meer te verdwijnen, onder te duiken, te vluchten en dingen te ontlopen. Vooral de onzekerheid hoef ik niet meer te schuwen want er is niemand die beter kan omgaan met het niet-weten dan Mystica. Mystici omarmen het mysterie, ik raad het je aan. Het leven wordt er ironisch genoeg een stuk transparanter, steviger en helderder door.


Etymologie Het woord ‘mystiek’ komt van het Griekse woord μυστικός - mystikos, oftewel geheimzinnig. De diepere betekenis van het woord verwijst naar het aller diepste geheim van het leven: God - in welke vorm dan ook. Behalve een spannend bijvoeglijk naamwoord is mystiek dan ook ‘het hartstochtelijk streven naar een persoonlijke vereniging van de ziel met God’. Ook verwijst mystiek ‘naar de achterliggende leer over kennis en persoonlijke ervaringen van toestanden van bewustzijn voorbij de normale menselijke perceptie’.

Wil jij mee op Mystieke Krachtreis 2023 naar Truro in het hart van Cornwall Engeland? Check dan HIER onze nieuwe Godinnelijke reis! Of ben je benieuwd of jij ook een Mystica in je systeem mag verwelkomen? Doe dan eens een reading of een traject.

bottom of page